Horizon Forbidden West Ast Fonksiyonları: GAIA ve Öbürleri

Horizon Forbidden West oyununda yer alan başta GAIA olmak üzere tüm ast fonksiyonlar hakkında ayrıntılı bilgiye bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

GAIA, geleceğin değişmiş dünyasının üzerindeki yaşama göz kulak olacak halde tasarlanmış, büsbütün hassas Zero Dawn Dünyalaştırma sisteminin denetiminden sorumlu yapay zeka biçiminde bir tabiat anadır.

2064 yılında kendi kendine çoğalabilen Faro savaş makineleri sürüsünde patlak veren bir arızanın dünyadaki tüm ömrü yok edeceği anlaşıldığında, ünlü teknoloji uzmanı Elisabet Sobeck, radikal bir tahlil önerdi. Sürünün biyosferi tüketmesi ve insanlığı yok etmesini engellemenin bir yolu olmadığından uzak gelecekte hayatı geri getirecek bir tohum geliştirecekti.

Faro Automated Solutions ve ABD hükümeti tarafından sınırsız fon sağlanan Sobeck, gayesine bir küme mühendis ve bilim insanı ile 16 aydan sonra ulaştı. GAIA sistemin kalbiydi, gerçek duygusal reaksiyonlarla programlanmıştı ve bu da onun ömrün kendisini önemsemeye sevk ediyordu. GAIA, savaş makinelerini devre dışı bırakmaktan, gezegenin sularını, gökyüzünü arındırmaktan, bitki ve hayvan hayatını eski haline getirmekten ve yeni bir insan kuşağı yetiştirmekten sorumlu dokuz farklı ast fonksiyonu yönetecekti. Sistem büyük oranda planlandığı üzere çalıştı.

Bin yıllık müddet içerisinde savaş makineleri kapatıldı ve biyosfer düzgünleşti. Bitkiler, hayvanlar ve beşerler Dünyaya geri döndü. Bütün bunların büyük kısmı, geçmişe ilişkin yaratıklardan ilham alan dizaynlarla yaratılan tam otomatik, hayvana benzeyen Dünyalaştırma makineleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Fakat aykırı giden iki kıymetli şey vardı.

Ted Faro, farkında olmadan yarattığı robot salgını için suçlanma kaygısıyla yeni kuşak insanları eğitmekten sorumlu ast fonksiyon olan APOLLO’yu sistemden sildi. Sonuç olarak sistem tarafından dünyaya gelen beşerler, insanlığın tarihi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan yabanî tabiata salındı ve süratle ilkel kabilelere bölündü.

Hayatın tekrardan dünyada filizlenmesinin akabinde yaklaşık 20 yıl sonra HADES, bilinmeyen bir kaynaktan gelen gizemli bir sinyal algıladı. Ansızın kötücül bir şuur kazanan HADES, diğer bir yok oluşu tetiklemeye çalışarak Dünyalaştırma sisteminin denetimini ele geçirdi. GAIA ise bunu önlemek hedefiyle kendisini yok etti, lakin bundan önce HADES ve başka tüm ast fonksiyonlar kaçıp yeryüzündeki antik bilgisayar sistemlerine yerleşti.

GAIA’nın yok oluşu, Dünyayı alt üst etti. Bir vakitler uysal olan Dünyalaştırma makineleri insanlara düşman oldu ve kabilelerce “bozulma” olarak isimlendirilen bir süreç başladı. Daha da berbatı, Dünyalaştırma sistemindeki insan hasarını azaltmak için yanlış yönlendirilen HEPHAESTUS ast fonksiyonu, kabile avcılarına saldıracak ölümcül savaş makineleri yaratmaya başladı. En berbatı ise HADES, hala Dünyadaki ömrün kökünü kazımaya çalışan antik Faro savaş makinelerini yine çalıştırmaları için insan takipçiler çekmek gayesiyle bir seferberlik başlattı.

Tüm bu olanlara karşı GAIA, yok oluşun dünyayı tehlikeye atacağını biliyordu. Bu yüzden ölmeden çabucak evvel son bir atılımda bulundu ve yaratıcısı Elisabet Sobeck’in bir klonunu Dünyaya getirdi. Bir gün bu klonun HADES’i yeneceğini ve bozulmuş Dünyalaştırma sistemini onarmada kendisine yardım edeceğini umuyordu. Kırsal Nora kabilesinin dışlanmış bir üyesi olarak yetiştirilen bu klon büyüdü ve öykümüzün kahramanı Aloy oldu. Müttefikleriyle bir ortaya gelerek HADES ile yandaşlarını Meridian’daki Güntepe Muharebesinde yendi.

Geride kalan pek çok olaya karşın Aloy’un vazifesi şimdi tamamlanmadı. Denetimin başında bir yapay zekâ olmadan bütün Dünyalaştırma sistemi aksamaya devam edecek ve bu da biyosferin en sonunda yok olmasına neden olacak. Aloy, bunu önlemek için GAIA’nın bir yedek kopyasını antik Dünyanın kalıntıları ortasında bulmak zorunda.

Hades yaşanamayacak hale gelen biyosferleri temizlemek üzere acil durum sıfırlamasından sorumlu Zero Dawn ast fonksiyonudur. Hades’in yazılımı, 2065 ve 2066 yıllarında Travis Tate tarafından geliştirildi.

Ülkü bir dünyada Hades asla harekete geçemez. Bu yazılımın asıl hedefi, lakin kısmen yine yapılandırılmış bir biyosferin istikrarının bozulması durumunda GAIA’yı denetim altına almak ve sistemi sıfırlamaktır.

Yaklaşık 20 yıl evvel Hades, bilinmeyen bir kaynaktan gelen gizemli bir sinyal algıladı. Bu sinyal, ona kötücül şuur kazandırarak Hades’i GAIA’nın denetimini ele geçirmesi ve dünyadaki tüm ömrü yok etmesi için kışkırttı. GAIA ise bunu önlemek hedefiyle kendisini yok etti. Bu olay olmadan evvel Hades ve öbür tüm ast fonksiyonlar yeryüzündeki antik bilgisayar sistemlerine dağılarak kaçtılar.

Hades, horus sınıfı bir savaş makinesinin işlemci küresine kaçtı. Orada Sylens tarafından keşfedildi. Sylens ve Hades tanıştıktan sonra birlikte bir muahede yaptılar. Yaptıkları mutabakata nazaran Hades, Sylens’a teknik ve tarihî bilgi sağlarken Sylens da Hades’in buyruklarını yerine getirmek üzere başka insanları ikna edip saflarına katacaktı. Bu mutabakat, kutsal kentleri Meridian’ı zapt etmeye ant içen Gölge Carja fanatiklerinin tarikatı olan Tutulma’nın kurulmasına yol açtı.

Lakin hem Sylens hem de Tutulma kandırılmıştı. Hades’in sonuncu gayesi, Tutulmayı Meridian’a saldırmak için kullanmaktı. Böylelikle bir Zero Dawn irtibat düzeneği olan kuleye ulaşabilecekti. Oraya ulaşınca dünya çapında çalışmayan Faro savaş makinelerini harekete geçirecek ve böylelikle öbür bir yok oluşu tetikleyecek bir sinyal iletecekti. Aloy ile müttefikleri, pişmanlık duyan Sylens’ın kendisine haber verdiği özel mızrakla Hadesi sildiği Güntepe Muahrebesinde bu planı engelledi.

Minerva, kod kırma ve irtibattan sorumlu Zero Dawn ast fonksiyonudur. Minerva’nın yazılımı 2065 ve 2066 yıllarında Ayomide Okilo tarafından geliştirildi.

Minerva harekete geçecek olan birinci ast fonksiyondu. Dünya’nın biyosferinin yok edilmesinden sonra onlarca yıl boyunca Faro sürüsünün şifreli aktivasyon kodlarını kırmak için karmaşık hesaplamalar yaptı. Minerva, kodları nihayet kırdığında Meridian’daki kuleye emsal transfer istasyonlarından devre dışı bırakma talimatları yayımladı ve sürünün makinelerini etkisiz hale getirdi. Lakin o vakit başka ast fonksiyonlar gezegene tekrar hayat verme sürecine başlayabildi.

Hades, algıladığı gizemli sinyal sonucu kötücül bir şuur kazandığında istikrarını ve şuurunu neredeyse kaybetmiş olan Minerva tahlili yasak batıdaki bir işlemciye kaçmakta buldu.

Hephaestus, dünyadaki hayatı yeni baştan yaratmak için sistemin başka fonksiyonlarının muhtaçlık duyduğu makineleri tasarlamak ve inşa etmekten sorumlu Zero Dawn ast fonksiyonudur. Hephaestus’ın yazılımı, 2065 ve 2066 yıllarında Margo Shen tarafından geliştirildi.

Demeter, Minerva’nın Faro sürüsünün robotlarının kodlarını kırarak muvaffakiyetle etkisiz hale getirmesi üzere devreye girecek birinci ast fonksiyonlardan biriydi. GAIA, yüzyıllar sonra Hephaestus’ı Aether, Poseidon, Demeter ve Artemis ile birlikte kullandı ve Hephaestus da biyosferi düzgünleştirmek için öteki öbür fonksiyonların gereksinim duyduğu makineleri tasarladı ve inşa etti. Geniş vazife alanı ve temel rolü göz önüne alındığında en büyük ve en güçlü ast fonksiyon olma özelliğine sahiptir.

Hades, algıladığı gizemli sinyal sonucu kötücül bir şuur kazandığında istikrarını ve şuurunu neredeyse kaybetmiş olan Hephaestus da tahlili dünyanın kazan tesislerini birbirine bağlayan ağa kaçmakta buldu.

Aether, Dünya atmosferinin zehirden arındırılmasından ve dengelenmesinden sorumlu Zero Dawn ast fonksiyonudur. Aether’in yazılımı, 2065 ve 2066 yıllarında Andres Larsen tarafından geliştirildi.

Aether, Minerva’nın Faro sürüsünün robotlarının kodlarını kırarak muvaffakiyetle etkisiz hale getirmesi üzerine devreye girecek olan birinci ast fonksiyonlardan biriydi. Bu süreci seyreden yüzyıllar boyunca Dünya’nın atmosferini zehirden arındırmak, iklimi dengelemek ve istikrarlı hava modelleri oluşturmak için Hephaestus tarafından üretilen makinelerle çalıştı ve Dünya atmosferini canlılara uygun hale getirdi.

Hades, algıladığı gizemli sinyal sonucu kötücül bir şuur kazandığında istikrarını ve neredeyse şuurunu kaybetmiş Aether de tahlili, yasak batıdaki bir işlemciye kaçmakta buldu.

Poseidon, Dünya’nın hidrosferinin zehirden arındırılmasından sorumlu Zero Dawn ast fonksiyonudur. Poesidon’un yazılımı, 2065 ve 2066 yıllarında Catalina Garcia Fernandez tarafından geliştirildi.

Poseidon, Minerva’nın Faro sürüsünün robotlarını kodlarını kırarak muvaffakiyetle etkisiz hale getirmesi üzerine devreye girecek birinci ast fonksiyonlardan biriydi. Bu süreci seyreden yüzyıllar boyunca Dünya’nın okyanuslarını, ırmaklarını, göllerini ve derelerini zehirden arındırmak için Hephaestus tarafından üretilen makinelerle çalıştı ve bu suları canlılara uygun hale getirdi.

Hades, algıladığı gizemli sinyal sonucu kötücül bir şuur kazandığında istikrarını ve neredeyse şuurunu kaybetmiş olan Poseidon da tahlili, yasak batıdaki bir işlemciye kaçmakta buldu.

Demeter, Dünya üzerindeki bitkisel ömrün yine yaratılmasından ve bakımından sorumlu Zero Dawn ast fonksiyonudur. Demeter’in yazılımı 2065 ve 2066 yıllarında Tanako Naoto tarafından geliştirildi.

Demeter, Minerva’nın Faro sürüsünün robotlarını kodlarını kırarak muvaffakiyetle etkisiz hale getirmesi üzerine devreye girecek son ast fonksiyondan biriydi. Çünkü Aether ile Poseidon, Dünya’nın gökyüzünü ve zehirli sularını gereğince temizledikten sonra bitkiler, tohum bankaları ve genetik malzemeler aracılığıyla yine tabiata salınabilirdi. Yüzyıllar sonra Demeter, dünyaya bitkisel hayatı geri getirmek için Hephaestus tarafından inşa edilen makinelerle çalıştı.

Hades, algıladığı gizemli sinyal sonucu kötücül bir şuur kazandığında istikrarını ve neredeyse şuurunu kaybetmiş olan Demeter de tahlili, yasak batıdaki bir işlemciye kaçmakta buldu.

Demeter, ayrıyeten enteresan metal çiçeklerin tüm dünyaya yayılmasından sorumludur. Tanaka Naoto şiir severdi, bu yüzden de Demeter, yaratıcısına atıf yaparak bu aygıtlara kod modülleri biçimindeki dizeleri yerleştirir.

Apollo, insanlığın eğitimi ve kültürel zenginleşmesinden sorumlu Zero Dawn Ast fonksiyonudur. Apollo’nun yazılımı 2065 ve 2066 yıllarında Samina Ebdaji tarafından geliştirildi.

Apollo’nun uygulamaya geçecek son ast fonksiyon olması planlanıyordu. Eleuthia, beşik tesislerinde depolanan genetik gereçten yeni insan kuşağını meydana getirdikten sonra Apollo, onlara insanlık tarihini de içine alan kapsamlı bir eğitim verecekti.

Fakat Ted Faro buna pürüz oldu. Geleceğin insanlarının dünyayı yok eden robot salgının sorumlusunun kendisi olduğunu öğrenmelerini önlemek için Apollo bilgi tabanını temizledi ve Zero Dawn Alfa Projesi Önderlerinin tamamını öldürdü.

Sonuçta dünyaya gelen yeni jenerasyon beşerler, geçmişlerini asla öğrenemedi. Şimdi ergenlik çağlarında yabanî tabiata salındılar. Kendi başlarına ilkel kabilelere bölündüler.

Data tabanı silinmiş olan Apollo, varlığını tıpkı boş bir kabuğun içindeymişçesine sürdürüyor.

Hades, algıladığı gizemli sinyal sonucu kötücül bir şuur kazandığında istikrarını ve neredeyse şuurunu kaybetmiş olan Apollo da tahlili, dünyanın diğer bir yerindeki bir işlemciye kaçmakta buldu.

Artemis, Dünya hayvanlarının tekrar doğumundan ve bakımından sorumlu Zero ast fonksiyonudur. Artemis’in yazılımı, 2065 ve 2066 yıllarında Charles Ronson tarafından geliştirildi.

Artemis, Minerva’nın Faro sürüsünün robotlarını kodlarını kırarak muvaffakiyetle etkisiz hale getirmesi üzerine devreye girecek son ast fonksiyonlardan biriydi.

Eleuthia, yeni kuşak insanlığın doğumu ve tabiata bırakılmasının sorumlu Zero Dawn ast fonksiyonudur. Eleuthia’nın yazılımı, 2065 ve 2066 yıllarında Patrick Brockhard Klein tarafından geliştirildi.

Bu fonksiyonun sondan bir evvelki adım olarak uygulamaya geçmesi planlandı. Çünkü Minerva, Faro sürüsünün robotlarını etkisiz hale getirdikten ve Aether, Poseidon, Demeter ile Artemis muvaffakiyetle etkinleştirilip biyosferi tekrar yaşanabilir kıldıktan sonra beşerler gezegene dönebilirdi.

Eleuthia, inşa embriyolarını özel beşik tesislerinde yer alan yapay rahimlerde büyütmek üzere tasarlandı. Bu bebekler, daha sonra robot hizmetçiler tarafından dünyaya getirilir ve büyütülür, küçük yaşlarında eğitilirdi. Bu noktada Apollo ast fonksiyonunun etkinleştirilerek bu yeni insanlara kapsamlı bir eğitim verilmesi amaçlandı. Fakat Ted Faro buna mani oldu.

Sonuçta Eleuthia fonksiyonunu çoktan yerine getirmiş olsa da varlığını tıpkı boş bir kabuğun içerisindeymişçesine sürdürüyor. Hades, algıladığı gizemli sinyal sonucu kötücül bir şuur kazandığında GAIA, Hades’in denetimini ele geçirmesini ve bir öteki yok oluşu tetiklemesini önlemek maksadıyla kendini yok etti. Bu sırada istikrarını ve neredeyse şuurunu kaybetmiş olan Artemis de tahlili, yasak batıda öteki bir yerindeki bir işlemciye kaçmakta buldu

Author: admin